ΠΙΣΩ

Τα συνήθη έσοδα από εμπορικές συναλλαγές ή υπηρεσίες που εισπράττει μια Κυπριακή εταιρεία φορολογούνται στο 12,5%.

Ναι, σε περισσότερο από μηδέν.

Ωστόσο, είναι μικρότερο το ποσοστό σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Επίσης δεν είναι «κλιμακωτό», όπως σε πολλές άλλες πλούσιες χώρες, όπου ουσιαστικά «τιμωρείσαι» αν είσαι επιτυχημένος, καθώς σου επιβάλλεται πληρωμή φόρου σε μια υψηλότερη φορολογική κλίμακα. Στην Κύπρο το ποσοστό 12,5% δεν μεταβάλλετε προς τα πάνω.

Κατά την άποψη μας, είναι μικρό το τίμημα που καλείστε να πληρώσετε για να είμαστε μέρος της μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στον κόσμο. Για να αποφύγετε το στίγμα του να είστε ιδιοκτήτης και χρήστης μιας υπεράκτιας εταιρείας από ένα κράτος μπανανία. Για να έχετε τη δυνατότητα να αποκτάτε και να εκδίδετε όποτε επιθυμείτε κατάλληλες φορολογικές δηλώσεις και πιστοποιητικά φορολογουμένου. Για να είστε σε θέση να αποσείσετε οιεσδήποτε κατηγορίες για φοροδιαφυγή. Για να μπορείτε να ανοίξετε και να διατηρήσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε μια κανονική τράπεζα, σε μια αξιοπρεπή χώρα.

Όπως είναι η συνήθεις πρακτική, οι κανονικές επιχειρηματικές δαπάνες (φυσικά συμπεριλαμβανομένων και των τελών παροχής των δικών μας υπηρεσιών,) μπορούν όλες να διαγραφούν, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που προκύπτουν κατά την απόκτηση θυγατρικών. Οι ζημίες μπορούν να μεταφερθούν. Τα στοιχεία ενεργητικού να αποσβεστούν. Τα έξοδα ψυχαγωγίας σε ποσοστό μέχρι 1% του ακαθάριστου εισοδήματος εκπίπτουν από τη φορολογία. Η εταιρεία σας θα πληρώσει φόρο μόνο επί του τι έχει πραγματικά κερδίσει. Και ο φόρος αυτός δεν είναι υψηλός. Είναι μία χαρά.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής μιας κυπριακής εταιρείας είναι συχνά μικρότερος από το 12,5%. Υπάρχουν πολλές ελκυστικές εξαιρέσεις. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη – απαλλάσσονται στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα μερίσματα – απαλλάσσονται πλήρως. Τα έσοδα από επενδύσεις, τα εισοδήματα από πνευματική ιδιοκτησία, και στις περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης με ίδια κεφάλαια – είναι εφικτός ένας πολύ χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής. Εάν η επιχείρησή σας κάνει κέρδη με διάφορους τρόπους, υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες ο πραγματικός φόρος που θα κληθείτε να καταβάλετε να μειωθεί σε ένα μόνο ψηφίο. Είναι ένα δίκαιο τίμημα που καλείστε να πληρώσετε ώστε να έχετε έναν αξιοπρεπή και αξιόπιστο τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας.